GadgetARQ-logotyp

GPTRadar Review: Detta verktyg kan upptäcka om innehållet är mänskligt eller AI-genererat!

Facebook
Twitter
Pinterest
AKTIE

I eran där alla använder AI-drivna källor för att slutföra sina uppgifter och generera kreativt innehåll med hjälp av artificiell intelligens, är det viktigt att se till att människor använder AI-krafter inom gränserna. Av denna anledning blir GPTRadar ett viktigt verktyg. Verktyget känner av om en dator eller en människa skriver innehållet. Den kan också kontrollera om innehållet är skrivet av ChatGPT, Google Bard eller någon annan AI-plattform.

GPTRadar är ett värdefullt verktyg för skribenter och innehållsskapare som vill säkerställa att deras arbete följer Googles riktlinjer. Forskare och lärare kan också använda enheten för att studera funktionerna i AI-genererad text.

Emellertid GPTRadar AI-detektor kan också utföra innehållsdetektering av ChatGPT-liknande AI. Den använder tre variabler för att beräkna en poäng för varje text. Om poängen är högre så indikerar det att AI-verktyg utförde den specifika uppgiften. Radarn kommer också att hjälpa till att visuellt demonstrera den AI-genererade innehållsdetekteringen genom att markera potentiella AI-genererade fraser i texten.

Lär dig mer om GPTRadar.

GPT Radar | AI-textdetektor-app

GPTRadar introducerades först år 2022 av Google AI för att svara på det ökande problemet med AI-genererad text som används för att skapa icke-pålitligt AI-innehåll som falska artiklar, inlägg på sociala medier och produktrecensioner. AI-detektionsradarn är baserad på OpenAI:s GPT 3-modell och har tränats på en enorm uppsättning data, texter och koder. Därför tillåter det GPTRadar att analysera text och identifiera de mönster som är kopplade till AI-genererade fraser eller text.

GPTRadar introducerades för allmänheten år 2023 med det enda syftet att upptäcka AI-innehåll för att skydda de riktlinjer som utfärdats av Google. Detta gör det till en livräddare för innehållsskribenter och innehållsskapare att kontrollera om deras innehåll faller under Googles riktlinjer.

Nedan följer för- och nackdelarna med GPTRadar:

Alla tillgångar på ett och samma ställe
  • Ger visuell demonstration av fynden som gör den ännu enklare att använda i naturen.
  • Det kan noggrant upptäcka ChatGPT-liknande AI-genererat innehåll vilket gör det mer tillförlitligt.
  • AI-detekteringsförmågan gör det till ett livräddningsverktyg för innehållsskribenter, kreatörer, forskare och utbildare.
Nackdelar:
  • Den AI-detekterande radarn är inte alltid perfekt till sin natur och ibland felidentifierar den mänskligt skriven text som AI-genererad text eller fraser.
  • Ibland är det oklart hur GPTRadar fattar sina beslut, vilket gör det lite svårt att dra slutsatsen.
  • Det är inte gratis att använda vilket gör det till en begränsning för dem som letar efter en gratis AI-detektor.
Vi tjänar en provision om du gör ett köp, utan extra kostnad för dig.

Funktioner

gptradar

Det kraftfulla AI-genererade textdetekteringsverktyget Funktioner GPTRadar kan upptäcka AI-närvaron i alla typer av innehåll och dess höga noggrannhet. Verktyget har ett antal funktioner som gör det till en livräddare för skribenter, innehållsskapare, utbildare och forskare.

Några av de viktiga funktionerna i GPTRadar ges nedan:

Förvirring: Det är en typ av mått som används för att kontrollera hur väl en språkmodell förutsäger nästa ord i en sekvens. Om förvirringen är hög betyder det att plattformen är mindre säker på sina förutsägelser, vilket möjligen kan vara ett tecken på AI-genererad text.
Burstiness: Detta mått tar hänsyn till de textsekvenser som är osannolikt att förekomma i den mänskligt skrivna texten. Ju högre burstiness hittas desto större är chansen att AI genererar texten.
Visualisering: AI-detekteringsverktyget ger en visuell demonstration av AI-närvaron den hittade i områdena eller fraserna genom att markera den. Detta gör det till stor hjälp för innehållsskapare och skribenter att kontrollera om deras innehåll kolliderar med AI-innehåll eller inte.
Konfidenspoäng: Verktyget ger ett konfidenspoäng för varje text som avgör förekomsten av AI. Om konfidenspoängen är högre indikerar det att AI genererar innehållet.

Token Sannolikhetsfördelning i GPTRadar

Token-sannolikhetsfördelningen är en typ av mått som tar hänsyn till hur sannolikt varje ord är att förekomma i en text. Beräkningen görs genom att dividera antalet gånger en term används i texten med det totala antalet ord i hela texten.

Syftet med verktyget är att utforska om det finns någon närvaro av AI-genererat innehåll. Ett mönster noteras att det finns mer ojämna symboliska sannolikhetsfördelningar än i mänskligt skriven text. Till exempel använder AI-genererat innehåll mer sällsynta ord som inte ofta används av människor när de skriver innehåll. Det AI-genererade innehållet är också mer benäget att använda repetitiva mönster eller fraser.

Nedan är ett exempel på hur AI-detektorn använder Token-sannolikhetsfördelning för att identifiera AI-genererad text.

En människa skriver följande mening:

Jag gick till Barbar för att klippa mig.

Fördelningen av tokens i denna text är mycket jämn vilket gör den till en mänsklig skriven text.

Genom att följa ett sådant mönster av tokendistribution kan AI-detekteringsverktyget enkelt upptäcka AI-baserat innehåll från texten.

Tokendistributionssystemet är dock inte alltid korrekt i sin prestanda. Det kan finnas en mänsklig skriven text som sannolikt liknar en AI-genererad text. Detta gör det till en begränsning för funktionen eftersom den inte kommer att vara så tillförlitlig som den borde vara.

Guide för att använda GPTRadar.

gptradar

GPTRadar är ett fantastiskt verktyg för att upptäcka ChatGPT-liknande AI-baserat innehåll vilket gör det till en livräddare för innehållsskapare och skribenter som vill ladda upp sitt arbete inom de riktlinjer som fastställts av Google. De kan enkelt kontrollera sitt arbete på den här plattformen och få veta om deras innehåll kolliderar med AI-genererad text eller inte.

För att kontrollera om innehållet är lagligt mänskligt skrivet eller inte måste du följa stegen nedan.

Steg-1: Gå till webbplatsen för GPTRadar

Steg 2: Infoga din text i utrymmet som visas på webbplatsen

Tredje steget: När du är klar med att infoga din text klickar du på knappen "Analysera" för att låta verktyget utforska närvaron av AI i ditt innehåll.

Steg 4: Kontrollera slutligen resultaten under textrutan. Om den röda delen är mer än den gröna delen betyder det att ditt innehåll har mer AI-genererad text jämfört med mänskligt skriven text.

En av begränsningarna en person kommer att möta är priset på GPTRadar. Webbplatsen tillhandahåller 2000 gratis tokens, där 1 kredit = 100 tokens, och kontrollerar endast 125 ord. Detta innebär att det bara kommer att tillhandahålla gratis tillgänglighet för upp till 20 poäng, vilket gör ordet längd 3300 ord.

Därefter måste de köpa krediter för att kontrollera om deras innehåll kolliderar med AI eller inte. Priset för 1 kredit är $0.02* vilket gör det ganska överkomligt, men det kan visa sig vara dyrt om du försöker kontrollera en stor hög med ord.

Varför behöver du GPTRadar?

Om du är student, journalist, innehållsmarknadsförare eller företagsägare kan GPTRadar vara till stor hjälp för dig. En student kan ta hjälp av GPTRadar för att kontrollera sin uppsats, en journalist kan identifiera partiskt språk med hjälp av det, en innehållsmarknadsförare kan förbättra kvaliteten på sina blogginlägg och en företagsägare kan kontrollera om deras webbplats faller under eller inte riktlinjer för sökmotorer.

Hur pålitlig är GPTRadar?

Det nya verktyget på marknaden är för närvarande under forskning och observation. Det finns vissa osäkerheter om dess noggrannhet och tillförlitlighet. Även om många användare redan har utvärderat och använt verktyget har det visat sig vara allmänt korrekt.

Kan den förstå flera språk?

Ja, modellen är utvecklad baserad på ChatGPT-liknande AI-modeller som kan förstå flera språk. Det kan också generera innehåll på flera språk eftersom dessa modeller tränas med en mängd olika textdata från olika språk. Detta hjälper dem att förstå och producera text på flera olika språk. Kvaliteten på innehållet som genereras kan dock variera eftersom det beror på vilken typ av språk som används och hur väl modellen har tränats för det språk som behövs.

Vad är framtiden för AI-detektionsverktyg?

Med det ökande ChatGPT-liknande AI-baserade innehållet kan vi inte glömma det gamla plagiatproblemet. Det är handlingen att använda verket som tillhör någon annan utan att ge dem den erkännande som krävs. För att vara säker och förbättra noggrannheten i SEO är det viktigt att båda har 100 % unika karaktär. Att använda innehåll genererat av en välrenommerad språkplattform som CHatGPT utan att ge korrekt avslöjande kan skada ditt varumärkes rykte. Så var en säker skribent genom att använda sådana verktyg och förbättra ditt innehåll. Om du använder någon annans innehåll, glöm inte att ge skribenten respekten genom att ge dem den erkännande som krävs.

Av denna anledning ligger det för närvarande i alla innehållsförfattare eller -skapares intresse att se till att deras innehåll på deras webbplats är korrekt och så det har dykt upp ett verktyg som kan kontrollera AI-plagiat.

Slutsats

Sammantaget är GPTRadar ett fantastiskt och kraftfullt AI-detektorverktyg. Den kan användas för att upptäcka AI-genererad text, analysera partiska språk, förbättra din SEO och hjälpa till att förbättra dina skrivfärdigheter. AI-detekteringsverktyget är användbart för innehållsskapare och skribenter. Verktyget hjälper dem att upptäcka om deras innehåll kolliderar med AI-genererat innehåll som ChatGPT eller inte.

Men en författare måste också känna till verktygets begränsningar eftersom äktheten kanske inte alltid är perfekt. GPTRadar är ganska överkomligt men det kan bli dyrt om du har en stor hög med ord att kolla efter. Om du inte får de förväntade resultaten så finns det många webbplatser för dig att kontrollera upptäckten med många webbplatser som t.ex NollGPT, copyleaks, Ungt träd, etc. Så nu har du de mest lättanvända och effektiva verktygen för att kontrollera AI-nivån för ditt innehåll.

Läs mer ...

DELA MED SIG.
Tags

Kommentarer

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

TJÄNSTER

Prenumerera på uppdateringar

Få de senaste nyheterna om teknik i din brevlåda.

VÅRA VAL

MISS INTE

Prenumerera på uppdateringar

Få de senaste nyheterna om teknik i din brevlåda.